Voor jullie

Soms wil een mens altijd maar meer…
*denkt…*
Soms wil een mens altijd maar meer en ambitie op zich is niet zo’n slechte zaak…
*denkt…*
Soms wil een mens altijd maar meer…
*denkt…*
mah…
wil ne mens soms niet teveel?

*fronst…*

Kijk,
gelijkheid voor iedereen…
dat is op zich geen slechte zaak…
Ge kunt toch moeilijk zeggen dat het géén goede zaak is…

*ervaart…*

Mah…uiteindelijk…
kunt ge toch moeilijk altijd hebben wat iemand anders ook heeft,
nu net omdat ge niet de hele tijd gelijk kunt zijn…
Toch?

*voelt tegenstrijdigheden…*

Is het niet plezanter wanneer ik u u laat zijn
en gij mij mij?
In plaats van dat we alletwee gelijk willen zijn?
Wordt op een zeker punt gelijkheid dan ook niet een heel klein beetje onverdraagzaamheid?

En als ik nu eens content zou zijn met wat gij hebt,
zoudt gij dan ook content kunnen zijn met wat ik heb?
Ja toch?

Life is all about making choices…

Mrnobody2009155691113870202