Het bootje

Ik zie het al eerder in een Facebookstatus: het is gek hoeveel boten er in de haven van Babel aangemeerd liggen. En dan zijn er nog die binnenvaren of vertrekken, die in herstelling liggen, die gebouwd worden,…Er is op zijn minst erg veel bedrijvigheid in deze haven. En het enorme detail waarmee Bruegel deze boten […]