Triptiek van het leven; allegorie op de wetenschap

Het rechtse paneel aan de binnenkant van de triptiek van het leven verwijst naar de wetenschap. Kunst en wetenschap hebben een haat-liefde-verhouding. Kunst mag niet al te rationeel zijn, ze moet vanuit het hart en de ziel komen maar zonder wetenschappelijke vooruitgang kan er geen kwalitatieve kunst worden afgeleverd.

Deze scene in een Sherlock Holmes-interieur verwijst naar een aantal bekende en belangrijke uitvindingen. Misschien de meest opvallende de lamp links van het gezicht verwijzende naar elektriciteit en de gloeilamp. Nog enkele uitvindingen en voorwerpen die verwijzen naar wetenschappelijk onderzoek: de spiegel (optica), het vuur, bouwmaterialen, boeken & secretaire, de koffietas (je moest er maar op komen om dat uit te vinden en vandaag onmisbaar), een computermuis,…

Het model houdt een ARMILLARIUM vast. Dit is een soort metalen wereldbol die gebruikt wordt om tijd te bepalen, de weg te vinden, het sterrenstelsel te bestuderen.

Het beeld van het nukkige kind op de achtergrond toont dat het leven niet altijd loopt zoals we dat willen maar dat we steeds weer moeten opstaan en verder gaan om tot een hoger leven te komen. Blijven liggen helpt niemand vooruit.

De omkadering van dit paneel alsook dat van de allegorie op de kunst verwijst naar de omkadering van de schilderijen van Adam en Eva door Van Eyck.

> terug naar overzicht triptiek