Puberbrein

Een puberbrein dat werkt heel erg eenvoudig.

Stap 1: zie vader lopen in de stad met een maxicosi gevuld met baby van 5 weken. Vader wisselt regelmatig van hand. Het geheel weegt namelijk wat. Vader is dus traag, zwak en alleen. Een gemakkelijke prooi voor een snelle, jonge, frisse jager…

Stap 2: ga af op de prooi en doe je beklag dat het kleine fototoestel dat je draagt wel erg veel weegt. Vraag op de man af of de trage prooi dit extra gewicht er niet kan bijnemen.

Stap 3: de trage, zwakke en eenzame prooi blijkt nog tanden te hebben en geeft zich blijkbaar daarom niet zo maar gewonnen.

Stap 4: het snelle, eenvoudige brein wisselt van tactiek, zet een brede glimlach op en red de situatie door te stellen “het was maar een grapje he”